Επικοινωνία


Eταιρεία καθαρισμού PCS - ΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


ΑΘΗΝΑ:
Αρκαδίας 41 & Μιχαλακοπούλου
115 27 Αθήνα
Τηλέφωνο 210-7751927, 210-7791212
Fax 210-7791213

info@pcsclean.gr

www.vrisko.gr/pcsclean