Πιστοποιητικά ISO

 
H εταιρεία καθαρισμού Perfect Cleaning Solutions έχει εγκαταστήσει Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας κατά το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001/2008, το οποίο πιστοποιήθηκε από τον διαπιστευμένο ΤUV.

Οι εργασίες καθαρισμού υλοποιούνται σύμφωνα με τις συμβατικές απαιτήσεις των πελατών μας και με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.

Η εταιρεία μας είναι διαθέσιμη για επιθεώρηση από εσάς σε περίπτωση που απαιτείται διαπίστωση της κατάστασης του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

 
 
 
 

Eταιρεία καθαρισμού PCS - ΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 
Τηλέφωνο 2107751927
 
Φαξ 2107791213